ชวนเพื่อนมาช้อป ยิ่งชวน ยิ่งได้ เตรียมรับโบนัส 

วาโก้เชิญชวนคุณร่วมเป็นกองทัพวาโก้ เมื่อขายสินค้าที่ https://shopfb.wacoal.co.th/th ผ่านลิงค์ส่วนตัวของผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนเท่านั้น โดยสามารถดูเงื่อนไขการสมัครได้ที่นี่ 

 1. กรอกข้อมูลเข้ามาผ่านทาง https://shopfb.wacoal.co.th/th/login เพื่อลงทะเบียนการเข้าร่วมแคมเปญ โดยการสมัครต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัญชีธนาคาร เพื่อยืนยันตัวตนถูกต้อง หลังจากสมัครเรียบร้อยจะสามารถคัดลอกลิงค์สำหรับทำงานเป็นกองทัพวาโก้ โดยโพสตามพื้นที่ Social Media ของตนเองเพื่อเตรียมรับโบนัสจากวาโก้
  1. สินค้า ราคา และโปรโมชั่น จะเป็นไปตามลิงค์ที่ลูกค้าได้รับ 
  2. การดำเนินงานชำระเงิน เป็นไปตามระบบลิงค์เท่านั้น
  3. เมื่อลูกค้าชำระเงินผ่านระบบเว็บไซต์เรียบร้อย ระบบจะบันทึกข้อมูลการขายให้กับกองทัพวาโก้รายนั้นๆ
  4. สินค้าจะถูกจัดส่งฟรีถึงลูกค้าภายใต้การทำงานของทีมงานวาโก้
  5. หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามสถานะออเดอร์ สามารถติดตามได้ที่ 02-296-9979
 1.  โดยยอดขายที่ผ่านเข้ามาทาง Personal link ของกองทัพวาโก้แต่ละราย สามารถตรวจสอบได้ผ่าน https://shopfb.wacoal.co.th/th โดยทางวาโก้จะทำสรุปข้อมูลตามรอบดังนี้
  1. รอบวันที่ 25-10 จะทำการจ่ายค่าการตลาดให้กองทัพวาโก้แต่ละราย ในวันที่ 30 โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด 
  2. รอบวันที่ 11-24 จะทำการจ่ายค่าการตลาดให้กองทัพวาโก้แต่ละราย ในวันที่ 15 โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด
 2. หากยอดขายที่ผ่านเข้ามาทาง Personal link ของกองทัพวาโก้รายใด มีการยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าจากลูกค้าปลายทาง บริษัทฯ จะไม่จ่ายค่าการตลาดให้ สำหรับยอดขายที่มีการยกเลิกหรือการคืนสินค้านั้น

กรณี การยกเลิกหรือการคืนสินค้า เกิดขึ้นหลังจาก บริษัทฯ ได้จ่ายค่าการตลาดให้กองทัพวาโก้แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าการตลาดที่ได้จ่ายให้กองทัพวาโก้ไปแล้ว จากค่าการตลาดที่กองทัพวาโก้พึงจะได้รับในงวดการจ่ายปัจจุบัน หรือขอให้กองทัพวาโก้ส่งคืนเงินค่าการตลาดคืนให้กับบริษัทฯ หากกองทัพวาโก้รายใดไม่ยินยอมหรือไม่ดำเนินการส่งคืน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะการเป็นกองทัพวาโก้ตามแคมเปญนี้ได้ทันที

 1. ค่าการตลาดมีการคำนวณการจ่ายดังนี้
  1. รับโบนัสพิเศษ 100 บาททุกออเดอร์เมื่อยอดต่อใบสั่งซื้อมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปต่อ      ออเดอร์ (ราคาสุทธิ) ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ผ่านทางหมายเลขบัญชีธนาคารที่ได้สมัครไว้
  2. ยอดใบสั่งซื้อต่ำกว่า 2,000 บาทต่อออเดอร์ จ่ายให้ 0.5% ของใบสั่งซื้อสินค้าวาโก้ต่อ        ออเดอร์ (ราคาสุทธิ) ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ ผ่านทางหมายเลขบัญชีธนาคารที่ได้สมัครไว้
  3. หากยอดขายของคุณติดอันดับ Top Spender ในอันดับ 1-5 ของทุกเดือนที่มียอดสะสมใบสั่งซื้อมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน วาโก้สมนาคุณให้เลือกรับสินค้าวาโก้มูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท จำนวน 1 ออเดอร์ ไม่จำกัดจำนวนชิ้น หลังจากประกาศผลทาง email ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน เริ่มวันที่ 15 สิงหาคม 2563 -15 ธันวาคม 2563 โดยนำโค้ดส่วนลดทาง email มาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ https://shopfb.wacoal.co.th (กรณีเลือกสินค้าที่มีมูลค่ารวมเกิน 1,000 บาท ต้องชำระส่วนที่เกิน 1,000 บาทเอง) 

**สินค้าวาโก้สมนาคุณ จะแจ้งโดยตรงให้กับกองทัพวาโก้แต่ละราย และสามารถรับสิทธิ์ช้อปสินค้าวาโก้ฟรีไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งยืนยันรับสิทธิ์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากไม่ได้แจ้งยืนยันการรับสิทธิ์ บริษัทฯขอแจ้งโมฆะยกเลิกการรับฟรีในกิจกรรมนั้น

 1. ระยะเวลาในการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
 2. ระยะเวลาในการรับโบนัสนับยอดการขายตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 – 15 ธันวาคม 2563

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

1. การเก็บรวมรวมข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การซื้อขายสินค้า, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (โดยส่งข้อมูลผ่าน SMS หรือ อีเมล) , การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

2. ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าเจ้าของข้อมูลจะมีการถอนความยินยอม และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้ หรือเปิดเผยต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฎิบัติงานของบริษัทฯ และการใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และ/หรือเป็นไปเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 1.  

3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนหรือยกเลิกความยินยอม หรือขอรับสำเนาข้อมูล ขอให้เปิดเผยการได้มา หรือคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือขอให้ลบ ทำลาย ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูล หรือขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่ เบอร์ Call Center 02-296-9979 หรืออีเมลมาที่ wacoalonline@gmail.com หรือยกเลิกด้วยตนเองผ่าน https://shopfb.wacoal.co.th

4. กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูล หรือขอถอนความยินยอม หรือยกเลิกความยินยอม เจ้าของข้อมูลจะไม่มีสถานะการเป็นสมาชิกหรือถูกยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ จะถูกเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยอย่างเหมาะสมตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

6. ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ในขณะที่ให้ความยินยอมนี้

 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้หรือมีอยู่ หรือที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ